Wnoszenie opłaty za egzaminy

W jaki sposób można opłacić egzamin w przypadku klienta indywidualnego oraz grupy zorganizowanej.

W przypadku klienta indywidualnego opłata za wszystkie egzaminy wykonywana jest za pośrednictwem Wirtualnej Kasy. Podczas zakupu klient decyduje który moduł chce wykupić, jaki rodzaj opłaty egzaminacyjnej (ulgowa/pełna) oraz ew. jaki rodzaj egzaminu (pierwszy/kolejny)*

Kupon z WK jest ważny na okaziciela (pod warunkiem że spełnia warunki dot. egzaminu ulgowego) przez okres 6 miesięcy (183 dni) od daty zakupu. Kupon jest ważny tylko na moduł (grupę modułów) egzaminu na jaki został wykupiony. Kupon jest wydawany na egzamin i jest ważny również po zmianie cennika. Cena egzaminu na kuponie ma charakter informacyjny i nie oznacza że kupon może być użyty lub wymieniony na inny moduł w tej samej lub niższej cenie. Kupon (kod z kuponu) jest podstawą do uruchomienia egzaminu ECDL, EPP, e-Citizen i musi zostać okazany i zweryfikowany przez egzaminatora przed uruchomieniem nowego egzaminu. Po zakończeniu egzaminu kupon jest realizowany poprzez przypisanie do egzaminu (opłacenie egzaminu). Czynność tę może wykonać osoba egzaminowana w aplikacji egzaminacyjnej bezpośrednio po zakończeniu egzaminu lub egzaminator po zakończeniu egzaminu. Egzamin bez przypisanego kuponu jest egzaminem nieprawomocnym (nieważnym). WK jest dostępna pod adresem: www.kasa.eecdl.pl

W przypadku grupy kandydatów organizator egzaminów (lub inna osoba/instytucja) chcąca opłacić większą liczbę egzaminów, kupony wydawane są przez Polskie Biuro ECDL (PB). Klient grupowy powinien skontaktować się z PB podając rodzaj i liczbę egzaminów jakie chce zakupić. PB wystawi i dostarczy fakturę VAT do opłacenia, następnie indywidualny link za pomocą którego będzie można zarządzać zakupionymi kuponami. Kupony wydane przez PB nie różnią się od tych zakupionych przez WK z tą różnicą ze są zgrupowane i dostępne dla kupującego za pomocą linku. Wspomniany link może zostać przypisany do konta typu organizator w systemie eecdl.pl w celu łatwiejszego dostępu do kuponów. Tak samo jak w przypadku WK kupony są ważne na okaziciela. Przy zakupie przez PB ECDL zamawianie certyfikatu dla egzaminu(ów) opłaconych kuponami jest możliwe tylko dla posiadacza indywidualnego linku. Osoba która zaliczyła moduł(y) opłacone takim kuponem nie może samodzielnie zamówić certyfikatu.

Zobacz również plik: jak działa WK

* dotyczy egzaminów z puli podstawowej

 

 wk_kupon

Przykład kuponu zakupionego w Wirtualnej Kasie

Comments are disabled