Procedura zamawiania kart plastikowych do certyfikatów ECDL

Każdy uczestnik po otrzymaniu certyfikatu w postaci papierowej (oprócz ECDL Profile oraz ECDL PTI Standard), może otrzymać kartę w wersji plastikowej. Karta plastikowa, na równi z dokumentem papierowym, potwierdza że dana osoba uzyskała określony certyfikat ECDL.

PROCEDURA:

Do certyfikatów opłaconych przez kandydata

 • Do certyfikatów zamawianych przez system egzaminacyjny
 1. Zalogowanie się kandydata w systemie egzaminacyjnym
 2. Dodanie pliku jpg ze swoim zdjęciem ( Menu->Edycja profilu użytkownika->Dodaj swoje zdjęcie)
 3. Uiszczenie opłaty za kartę plastikową  w Wirtualnej Kasie www.kasa.eecdl.pl
 4. Zamówienie karty plastikowej do wybranego CE za pomocą kodu otrzymanego z WK na swoim koncie w systemie egzaminacyjnym
 • Dla certyfikatów wydanych przed funkcjonowaniem systemu egzaminacyjnego:
 1. Wypełnienie wniosku o wydanie karty plastikowej www.ecdl.pl/images/wniosek%20o%20wydanie%20karty%20plastikowej.pdf
 2. Uiszczenie opłaty dla PTI za kartę plastikową przelewem bankowym zgodnie z cennikiem:
  Cena karty plastikowej dla każdego certyfikatu wynosi 25 zł brutto. Cena karty plastikowej Ekspert (po zdaniu 4 modułów: A1, A2, A3, A4) wynosi 86,10 zł brutto normalny/79,95 zł brutto ulgowy.
  Aktualne dane rachunku bankowego: PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
 3. Wysłanie wniosku z potwierdzeniem przelewu na adres PB ECDL ul. Puławska 39/4, 02-508 Warszawa

Do certyfikatów opłaconych przez instytucje

 1. Zamówienie faktury VAT  na karty plastikowe w biurze ECDL
 2. Otrzymanie faktury wraz z linkiem do kuponów wirtualnej kasy na karty plastikowe
 3. Przekazanie poszczególnych kuponów na karty kandydatom
 4. Dodanie przez kandydatów zdjęcia do swojego profilu w systemie egzaminacyjnym.
 5. Zamówienie kart z kont kandydatów za pomocą kuponów otrzymanych od płatnika do wybranego CE.

Comments are disabled